Persoonlijk huisbezoek

Persoonlijk huisbezoek

Een persoonlijk huisbezoek bij uw debiteur kan om allerlei redenen een goed idee zijn. De belangrijkste reden: binnen afzienbare tijd krijgt u een beter beeld van de verhaalbaarheid van uw vordering.

Deze persoonlijke bezoeken worden veelal uitgevoerd in opdracht van:

  • advocaten
  • gerechtsdeurwaarders 
  • woningbouwcorporaties
  • incassobureaus

Voor een huisbezoek kunt u ons speciale instructies meegeven, zoals het bekijken of er een betalingsregeling getroffen kan worden, vaststellen verhaalsobjecten, checken of degene die u geld schuldig is wel woont of bekend is op dat adres, maken van foto’s van gebouwen, voertuigen en spullen.

Vreemde ogen dwingen; een persoonlijk huisbezoek vergroot de kans op resultaat. U krijgt een verslag, eventueel met foto’s en gespreksopnamen. Daarmee kunt u beter beoordelen hoe de zaak ervoor staat. En of extra kosten om uw vordering te innen verantwoord zijn.