VERHAALSRAPPORT

Natuurlijk wilt u graag inzicht in de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur. Bijvoorbeeld om te kunnen beoordelen of een gerechtelijke procedure zinvol is.Als u bij ons een verhaalsrapport aanvraagt, krijgt u een duidelijk beeld van de situatie en de beslagmogelijkheden, bij zowel bedrijven als bij particulieren.

Zo kunt u bij ons terecht voor:

  • screening huurder;
  • standaard verhaalsonderzoek;
  • uitgebreid verhaalsonderzoek;
  • onderzoek verblijf- of woonplaats:
  • erfgenamen en waarde-bestanddelen vaststellen.

 

Alle informatie die wij leveren komt voort uit onderzoek en uit diverse databanken. Natuurlijk werken wij altijd conform de wet- en regelgeving.